b-008

Mediul de Afaceri

Industria judetului Timis este puternică si diversificată fiind sustinută de traditie, localizarea vestică a judetului precum si forta de muncă înalt calificată, atuuri care sunt confirmate de prezenta numeroasă aici a investitorilor, autohtoni si străini.
Sectorul IMM – întreprinderile mici si mijlocii au cunoscut începând din anul 1990, o importantă dezvoltare în cadrul economiei judetene, reprezentând în prezent cca. 95% din totalul firmelor înmatriculate la Oficiul Registrul Comertului, inclusiv persoane fizice autorizate sau asociatii familiale.

Analiza structurii IMM-urilor reliefează faptul ca majoritatea fortei de muncă din acest sector este antrenată în servicii, comert si operatii de import – export.

Tendinta de crestere a sectorului întreprinderilor mici si mijlocii constituie un potential important al judetului Timis, dinamica acestui sector fiind reflectată prin cresterea aportului întreprinderilor mici si mijlocii la PIB (peste 40%).

Conditiile speciale ale judetului Timis, traditia antreprenorială existentă în zonă, mentalitatea occidentală a locuitorilor si spiritul de initiativă nealterat în perioada comunistă, pozitia geografică, standardul de viată al populatiei care, în partea vestică, este mai ridicat fată de restul tării precum si capacitătile de capitalizare relativ crescute de aici, favorizează dezvoltarea continuă a sectorului de întreprinderi mici si mijlocii.

Serviciile au cunoscut în special în primii ani după revolutie o crestere explozivă ca urmare a implementării în România a principiilor economiei de piată. Alături de firmele locale, cu oferte de servicii orientate spre nevoile clientilor, prezenta firmelor internationale de prestigiu din domeniu face ca îmbunătătirea calitătilor serviciilor de pe piata locală să fie principala prioritate a acestora.

Activitătile productive înregistrează de asemenea în ultimii ani o tendintă crescătoare, fiind sustinute din ce în ce mai mult de către organele de stat prin politici economice si fiscale orientate.

Potentialul agricol pe care îl are judetul Timis este remarcabil, datorită suprafetelor agricole întinse si solurilor de foarte buna calitate. Desi în prezent acesta este ubvalorificat, se prognozează însă ca în viitor să devină una dintre cele mai atractive oferte de cooperare economică a judetului Timis pentru investitorii străini.

Conditiile pedoclimatice favorabile oferă dezvoltării agriculturii multiple sanse de viitor. În prezent, agricultura se caracterizează prin aparitia si dezvoltarea fermelor individuale, ca structuri de bază ale agriculturii traditionale si ca suport pentru dezvoltarea sistemului agricol competitiv al regiunii.

Una din cele mai vechi si importante activităti agricole din judet, dispunând de conditii climatice favorabile este cultivarea cerealelor si a plantelor tehnice, iar în majoritatea comunelor din zona de câmpie si de deal a judetului este practicată cu succes viticultura. Localităti ca Recas, Buzias si Giarmata sunt nume sonore atât în tară, cât si în străinătate în ceea ce priveste productia de vin. Productia de legume în microferme individuale este de asemenea o activitate economică de traditie în special în localitătile rurale din vecinătatea centrelor urbane.

Cresterea animalelor constituie, de asemenea, o ramură importantă, de traditie, a agriculturii timisene, în ultimii ani înregistrându-se o crestere semnificativă a numărului de animale în sectorul privat.

Desi judetul Timis dispune de capacităti de prelucrare, a produselor agricole de origine animală si vegetală, există în domeniu un deosebit potential de cooperare economică, sustinut de existenta, în regiune, a materiilor prime necesare si de o piată de desfacere remarcabilă.

 

 

Contactează-ne pentru a afla mai multe