Întrucât susținerea mediului de afaceri  a fost și este un proiect al Consiliului Județean Timiș menit să contribuie la strângerea legăturilor cu mediul de afaceri, care este și motorul dezvoltării acestei regiuni,  considerăm oportună înființarea unui organism care să fie ca o interfață între principalii actori implicați în dezvoltarea județului, reponsabil cu îmbunătățirea dialogului precum și promovarea unui mediu de colaborare care să reducă barierele în identificarea, promovarea și susținerea inițiativelor și oportunităților de afaceri  precum și a investițiilor în Județul Timiș și în regiune.

În acest context, a fost  înființat  prin emiterea unei Dispoziții a Președintelui Consiliul Județean Timiș a Consiliului Consultativ Economic, structură ce va avea rolul de a schimba modul de colaborare între administrația locală şi societatea civilă, prin promovarea unui dialog permanent, urmărind ca astfel de consultări să devină o obișnuință cu efecte pozitive în reconfigurarea relațiilor de lucru între cele două părți. Prin această inițiativă se dorește întărirea legăturii de colaborare dintre mediul de afaceri şi decidenţi, în scopul identificării unor soluţii punctuale la problemele cu care se confruntă mediul de afaceri, sau a unor noi domenii comune de interes pentru administrație și mediul privat, care să genereze efecte pozitive în dezvoltarea socio-economică viitoare a județului.

Prin înființarea Consiliul Consultativ Economic care are 17 membrii,  se urmărește sprijinirea reprezentanților mediului de afaceri care își desfășoară activitatea în județul Timiș,  prin organizarea de întâlniri periodice, cu promovarea oportunităților de afaceri zonale și susținerea potențialilor investitori.

 

Clubul Economic German https://dwc.ro/ro/mitglieder

Centrul de Afaceri Româno Francez 

Camera de Comerț Italiană  https://www.cameradicommercio.ro/

Uniunea Națională a Patronatelor cu Capital Privat din România ( UNPCPR) 

Confederația Patronală ” Concordia” https://www.concordia.ro/

Patronatul Național Român ( PNR) 

Uniunea  Generală a Industriașilor din România ( UGIR ) http://ugir.ro/home/

Agenția pentru Înteprindri Mici și Mijlocii , Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Timișoara http://www.imm.gov.ro/

Asociația femeilor Antreprenor ( AFAR) https://afar.ro/

Camera de Comerț și Industrie și Agricultură  Timișoara ( CCIAT) https://www.cciat.ro/

Continental Automotive Products SRL https://www.continental.com/ro

Trw Automotive Safety Systems Srl https://www.zf.com/

Moda -Tim SA http://www.modatim.ro/

Zoppas Industries Romania SRL  https://www.zoppasindustries.com/

Clubul Fermierilor Romani https://cfro.ro/